Styrelsen
  Banor
  Björnskytte
  Karta
  Jägarexamen
  Länksida
  Bestämmelser
  Protokoll
  Startsida
 
  Styrelsen

Ordförande Rolf Norman 060 - 229 52 070 - 644 83 30
Vice Ordförande Lars Johansson   070 - 612 91 38
Kassör Peter Svensk 060 - 53 91 12 070 - 343 06 69
Sekreterare Helen Westerlund   070 - 219 69 02
       
 
Ledamöter Simon Dahlström   070 - 292 27 47
  Thomas Sjölen 060 - 201 85 070 - 339 64 69
  Robert Zetterquist    
 
       
 
Suppleanter Per Spjut   070 - 394 98 64
  Daniel Madsen   070 - 662 17 67
  Anders Jonsson   070 - 329 69 49
 
       
 Verksamhets ansvariga

Materialförvaltare Per-Ivar Nordell 060 - 232 16 070 - 233 24 41
       
 
Kulbaneansvarig Simon Dahlström   070 - 292 27 47
       
 
Hagelbaneansvarig Robert Zetterquist    
 
       
 
Bokningsansvarig Lennart Wiström 060 - 226 91 070 - 340 86 96
       
 
Webmaster Olof Eriksson 060 - 50 32 22 070 - 633 74 00
 
  Vill du skicka epost till klubben klicka på kuvertet.