Styrelsen
  Banor
  Björnskytte
  Karta
  Jägarexamen
  Länksida
  Bestämmelser
  Protokoll
  Startsida
 
 

Fakta Matfors Jaktskytteklubb:
Medlemsavgift: 200 kr senior, 50 kr junior
Postgiro: 911 280-6
Post adress: Rude 194, 864 91 Matfors

Vill du bli medlem?
Det är inte svårt gör så här: Skriv ditt namn och adress på girokupongen och betala in avgiften.

Årsmöte 2015
Tisdag 24 mars klockan 19:00 i klubbstugan.
Viktigt att så många som möjligt kommer, se pkt 11.

Föredragningslista:
1. – 19. Samma punkter som förra året

Ytterligare kommentarer punkt 11:
11. Verksamhetsplan för kommande år. Information, beslut om ombyggnad av Älgbanan. Vi har fått beviljat bidrag från Älgvårdsfonden i Gävleborgs Län för ombyggnad av Älgbanan. Vi har startat att söka sponsor-pengar för att helt få projektet finansierat. Det är viktigt att så många som möjligt blir informerade och delaktiga i det för klubben viktiga och stora besluten.

Välkommen och Framför Dina Åsikter!

// Styrelsen

Städdag 2015
Lörda 10 maj klockan 09:00 så träffas vi på Sköle skjutbana och fixar och fejjar så att vi får en bra fungerande anäggning. // Styrelsen

 
  Vill du skicka epost till klubben klicka på kuvertet. Ett snabbt skjut är bättre än inget skjut......