Styrelsen
  Banor
  Björnskytte
  Karta
  Jägarexamen
  Länksida
  Bestämmelser
  Protokoll
  Startsida
 
 

Fakta Matfors Jaktskytteklubb:
Medlemsavgift: 200 kr senior, 50 kr junior
Postgiro: 911 280-6
Post adress: Rude 194, 864 91 Matfors

Vill du bli medlem?
Det är inte svårt gör så här: Skriv ditt namn och adress på girokupongen och betala in avgiften.

Städdag 2015
Lörda 9 maj klockan 09:00 så träffas vi på Sköle skjutbana och fixar och fejjar så att vi får en bra fungerande anäggning. // Styrelsen

 
  Vill du skicka epost till klubben klicka på kuvertet. Ett snabbt skjut är bättre än inget skjut......