Styrelsen
  Banor
  Björnskytte
  Karta
  Jägarexamen
  Länksida
  Bestämmelser
  Protokoll
  Startsida
 
 

Fakta Matfors Jaktskytteklubb:
Medlemsavgift: 200 kr senior, 50 kr junior
Postgiro: 911 280-6
Post adress: Hällsjömon 346, S-864 91 Sverige

Vill du bli medlem?
Det är inte svårt gör så här: Skriv ditt namn och adress på girokupongen och betala in avgiften.

Älgbanan byggs om och åter i drift prel. 17 juli
• Onsdag 15 juli monterar och kör vi igång ny drift och automatik på banan, Vi ber jourpersonal, representant från jaktlag som hyr banan och andra intresserade att komma på em för att få utbildning av nya systemet. Kolla gärna med mig 070 6448330 om tidsplanen håller.

• Etapp 2 "Elektronisk markering" installeras när automatiken fungerar bra.

// Styrelsen

 
  Vill du skicka epost till klubben klicka på kuvertet. Ett snabbt skjut är bättre än inget skjut......