Styrelsen
  Banor
  Björnskytte
  Karta
  Jägarexamen
  Länksida
  Bestämmelser
  Protokoll
  Startsida
 
 

Fakta Matfors Jaktskytteklubb:
Medlemsavgift: 200 kr senior, 50 kr junior
Postgiro: 911 280-6
Post adress: Hällsjömon 346, S-864 91 Sverige

Vill du bli medlem?
Det är inte svårt gör så här: Skriv ditt namn och adress på girokupongen och betala in avgiften.

Städdag 2016
Lörda 7 maj klockan 09:00 så träffas vi på Sköle skjutbana och fixar och fejjar så att vi får en bra fungerande anäggning. // Styrelsen

Älgbanan stängd för säsongen!
Banan är nu vinterstängd till maj månad, då vi hoppas att våren kommit!

Det har varit en intensiv säsong på banan, mycket träningsskytte, dessutom har en ny drift och automatik installerats på älgbanan. Allt har fungerat enligt planerna och banan fungerar perfekt. Leverantör har varit Dalby. Finansiering har delvis ordnats genom Älgskötselfonden och SCA. Under våren 2016 planeras ett elektroniskt markeringssystem att installeras på älgbanan.

Välkommen åter till banan i maj för att delta i "städdagen" och uppstart av säsongen, information kommer i vårbrevet som skickas ut i april.
// Styrelsen

 
  Vill du skicka epost till klubben klicka på kuvertet. Ett snabbt skjut är bättre än inget skjut......